Trwa komunikacja

Wybór miejsc


Rycerskość wieśniacza / Pajace - P. Mascagni / R. Leoncavallo

Opera Wrocławska

Ograniczenia: Można kupić od 1 do 20 biletów

Legenda

  Miejsce niedostępne
  Miejsce wybrane (w koszyku)
 Obszar miejsc z brakiem widocznych napisów
 Obszar miejsc o ograniczonej widoczności sceny