Trwa komunikacja

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W OPERZE WROCŁAWSKIEJ


 1. Strona internetowa Opera Wrocławska pozwala na zakup biletów w trybie online. Sprzedaż online kończy się na 1 dzień przed Wydarzeniem. W terminie krótszym niż powyższy zapraszamy do kasy Opery Wrocławskiej. Opera zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 2. Cena biletu na wybrane miejsce jest ceną normalną lub ulgową. Bilety ulgowe przysługują dzieciom do 7 roku życia, uczniom i studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom z orzeczoną grupą inwalidzką i osobom po 70 roku życia. Zakup pozostałych typów biletów ulgowych możliwy jest wyłącznie w kasie Opery Wrocławskiej.
 3. Kupujący posiadający bilety ulgowe zobowiązani są przy wejściu na Wydarzenie do okazania aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżki. W przypadku braku dokumentu bilet ulgowy traci swoją ważność bez możliwości uczestniczenia w Wydarzeniu i możliwości zwrotu biletu. W takim przypadku Opera Wrocławska oferuje możliwość uczestniczenia w Wydarzeniu jedynie po uiszczeniu dopłaty do pełnej ceny biletu w kasie Opery przed Wydarzeniem. Ewentualne ryzyko związane ze spóźnieniem oraz wszelkie inne niedogodności wynikające z nieokazania dokumentu obciążają Widza.
 4. Rezerwacja biletów dokonana online ważna jest 7 dni i powinna zostać opłacona przed upływem daty ważności.
 5. Rezerwacje nieopłacone w terminie będą anulowane automatycznie.
 6. W sprawie uzgodnienia innego terminu opłacenia zarezerwowanych biletów prosimy o kontakt z Biurem Promocji i Obsługi Widzów, tel. 71 370 88 80, 71 370 88 81.
 7. System sprzedaży i rezerwacji internetowej umożliwia jednorazowo zakup lub rezerwację maksymalnie 10 biletów na jedno Wydarzenie. W sprawie rezerwacji biletów dla grup zorganizowanych prosimy o kontakt z Biurem Promocji i Obsługi Widzów, tel. 71 370 88 80, 71 370 88 81.
 8. Bilety zakupione przez Internet należy odebrać najpóźniej na 30 minut przed Wydarzeniem w kasie Opery Wrocławskiej, okazując potwierdzenie dokonania zakupu wraz z indywidualnym numerem rezerwacji, generowane po dokonaniu zakupu lub dokument tożsamości z nazwiskiem, na które była rezerwacja.
 9. Opera nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie indywidulanego numeru rezerwacji osobom trzecim.
 10. Opera zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji zawierających niepełne lub nieprawdziwe dane. Opera nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 11. Bilety zakupione online nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem odwołania Wydarzenia lub zmiany repertuaru, polegającej na zmianie tytułu danego Wydarzenia.
  a) Dopuszcza się zamianę biletów na inne Wydarzenie, odbywające się nie później niż 30 dni od daty Wydarzenia, na które zakupiono bilety, o wartości nie mniejszej niż założona. Różnicy kwoty wynikającej z zamiany Opera Wrocławska nie zwraca. Zamienione bilety nie mogą być przedmiotem zwrotu.
  b) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż objęta Regulaminem nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 12. Na prośbę Klienta przy zakupie biletów wystawiana jest faktura VAT. Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez Internet (online).
 13. Osoby spóźnione na Wydarzenie nie będą wpuszczane na widownię. Osobom spóźnionym nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety.
 14. Brak możliwości zakupu lub rezerwacji biletów przez system sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie Opery Wrocławskiej. W przypadku problemów z zakupem biletów online prosimy o kontakt z Biurem Promocji i Obsługi Widzów, tel. 71 370 88 80, 71 370 88 81.
 15. Kasa Opery otwarta jest od poniedziałku do soboty w godzinach 12:00 – 19:00 oraz w niedzielę w godzinach 11:00 – 18:00 oraz na 1 godzinę przed Wydarzeniem.
  a) W lipcu, sierpniu oraz w okresach okołoświątecznych godziny pracy ustalane są odrębnie.
  b) Na 1 godzinę przed rozpoczęciem spektaklu Kasa sprzedaje bilety tylko na bieżące przedstawienie.
 16. Podczas Wydarzeń obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania oraz używania telefonów komórkowych.
 17. Zabrania się wnoszenia na widownię i spożywania jedzenia oraz napojów.
 18. Opera zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze i obsadach.
 19. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży i rezerwacji internetowej Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operę Wrocławską, która w tym zakresie jest Administratorem tych danych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji i zakupu biletu oraz do prowadzenia działań promocyjnych oferty kulturalnej Opery Wrocławskiej.
  Każdej osobie, czyjej dane osobowe są przetwarzane przez Operę Wrocławską przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji i zakupu biletu. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy będzie to wynikało z umowy. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z oferty kulturalnej Opery Wrocławskiej, lub czas trwania umowy z Operą Wrocławską lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie, o ile była podstawą przetwarzania.
 20. Płatności za bilety można dokonać poprzez: kartę kredytową, przelew elektroniczny bezpośredni i przelew elektroniczny półautomatyczny. Płatności obsługuje Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o., z siedzibą ul. Jana Olbrachta 94, 01-102. Warszawa.